การเริ่มต้นมีสวนผักในบ้าน

วิธีการ How to

การปลูกต้นไม้หรือพืชสวนครัวเองมันอีกหนึ่งสิ่งในการจัดการเวลาว่างของคุณให้เป็นประโยชน์ มันเป็นการฝึกความสร้างสรรค์เล็ก ๆ ที่จะช่วยปรับเคมีในร่างกายให้เกิดการกระตุ้นการเริ่มต้นความสำเร็จด้านอื่น ๆ เพราะผักหรือต้นไม้ และดอกไม้ จะทำให้คุณมีชีวิตชีวาขึ้น

หากคุณกำลังคิดที่จะเริ่มทำสวนลองมาดูขั้นตอนที่เรานำมาแบ่งปันให้คุณในบทความนี้ เพื่อคุณจะได้รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน และมีอะไรที่จะเป็นผู้ช่วยให้คุณได้บ้าง แต่ก่อนอื่นคุณจะต้องเริ่มเตรียมแปลงและเครื่องมือสำหรับทำสวน และเลือกเมล็ดพันธุ์ที่คุณต้องการสร้างสวนของคุณ มาเริ่มทำตามขั้นตอนเหล่านี้กันเลย

1. เลือกประเภทของสวน

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกประเภทของสวน สวนมีหลายประเภทให้คุณเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่มีของคุณว่ามีเหมาะกับการปลูกหรือทำสวนประเภทไหน คุณอาจจะลองออกแบบคร่าว ๆ เกี่ยวกับสวนในความคิดของคุณ

สวนผัก เป็นสวนที่มีประโยชน์มากที่สุด เพราะส่วนใหญ่ผักไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่กว้างมากเท่าไหร่นัก คุณสามารถปลูกลงในภาชนะได้หากบ้านของคุณมีพื้นที่ไม่เพียงพอ

สวนดอกไม้ ก็ไม่เลวกับการมีสวนดอกไม้ในบ้านเพื่อให้บ้านของคุณดูร่มรื่นและมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติเพื่อฟอกอากาศในบริเวณบ้านของคุณ คุณสามารถแจมต้นไม้ยืนต้นเพื่อตกแต่งสวนหากคุณมีพื้นที่มากพอ

สวนผีเสื้อ ในที่นี้เราหมายถึงการที่คุณอยากให้บ้านของคุณดูเป็นวัฎจักรตามธรรมชาติ ถ้าคุณชอบการเห็นสัตว์บางชนิดอย่างผีเสื้อเข้ามาเติมความสดชื่นให้กับคุณ คุณสามารถเลือกปลูกดอกไม้ป่าหรือดอกไม้ที่มีเกสรดอกไม้ที่ให้น้ำหวาน หรือผักสวนครัวอย่าง ผักชีฝรั่ง ยี่หร่า และมิลค์วีด

ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบพื้นที่

การตรวจสอบพื้นที่ไม่ได้หมายความเฉพาะแต่พื้นที่น้อยหรือกว้างมากเท่านั้น คุณยังต้องดูไปถึงดินในพื้นที่ของคุณว่าเป็นประเภทไหนและคุณสามารถปลูกอะไรได้บ้าง หรือในบางคนที่ต้องอยู่พื้นที่แคบบนตึกแต่อยากมีมุมต้นไม้ไว้ให้ความสดชื่นคุณสามารถปลูกมันได้ในภาชนะ

คุณสามารถตรวจสอบสภาพดินในสวนของคุณหากคุณพบว่าในพื้นของคุณดินดีคือมีพื้นที่ที่เป็นดินจริงและมีหินและทรายในปริมาณน้อย มันจะเป็นทางเลือกที่เหมาะในการทำสวนในฝันของคุณ แต่ถ้าหากพื้นที่ของคุณมีหินและทรายมากกว่าดินปรกติและพื้นที่จำกัด แนะนำให้คุณใช้การปลูกด้วยการใช้ภาชะสำหรับปลูกต้นไม้ การใช้ภาชนะเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะคุณสามารถจัดสวนได้บ่อย ๆ แต่ภาชนะนั้นจะต้องมีการระบายน้ำที่ดี

ขั้นตอนที่ 3 : วัดระดับแสงแดด

แสงแดดเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการปลูกต้นไม้ เพราะลักษณะของพืชหรือต้นไม้ที่จะปลูกมีลักษณะที่แตกต่างกัน บางสายพันธ์ุต้องการแสงแดดตลอดทั้งวัน แต่สำหรับบางชนิดไม่ทนต่อแสดงแดด ดังนั้นคุณจำเป็นต้องวางแผนการออกแบบสวนของคุณให้เหมาะกับพื้นที่ที่คุณมี คุณสามารถทดลองดูระดับแสงแดดได้ตั้งแต่ 7.00 น.ในตอนเช้าไปจนถึง 14.00 น. เพื่อสังเกตทิศทางของแสง คุณจะเห็นทิศทางที่ชัดเจนและสามารถกำหนดประเภทของต้นไม้หรือพืชที่คุณจะปลูกว่าชนิดไหนควรอยู่บริเวณกลางแจ้งหรือชนิดไหนควรอยู่ในบริเวณร่ม 

2. เตรียมเริ่มการจัดพื้นที่

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกมุมในการปลูก

เมื่อคุณทำการทดสอบถึงมุมของแสงเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถกำหนดจุดทำเครื่องหมายเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ตรงไหนที่คุณจะปลูกพืชที่ทนแสงแดด และตรงไหนที่คุณจะปลูกพืชที่โตได้ดีในที่ร่ม สำหรับพืชในที่ร่มบางสายพันธ์ุอาจจะต้องการแสงแดดบ้าง ดังนั้นคุณอาจจะเลือกปลูกพืชในภาชนะที่เคลื่อนย้ายได้จะทำให้พืชแข็งแรงโตเร็วและได้ผลผลิตดี

ขั้นตอนที่ 2 : ทดสอบดิน

ดินมีความสำคัญสำหรับการทำสวน เพราะหากคุณเลือกพืชที่ไม่เหมาะกับพื้นที่ของคุณผลผลิตก็จะไม่เติบโต หากการทำสวนเป็นความจริงจัง คุณสามารถนำดินในพื้นที่ของคุณไปตรวจที่หน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการและให้คำแนะนำ หรือหากคุณต้องการทำเป็นสวนพืชสวนครัวเล็ก ๆ คุณอาจจะซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินจากร้านฮาร์ดแวร์ การตรวจดินคือการสำรวจค่า pH ของดิน เพราะพืชบางชนิดไม่ต้องการกินที่มีค่า pH สูงเกินไป

ขั้นตอนที่ 3 : การเตรียมดิน

หลังจากคุณได้ทดสอบค่า pH ในดินเรียบร้อยแล้วแล้ว หากดินคุณมีค่าความเป็นด่างเกินกว่า 7 ให้คุณปรับให้ดินมีค่าเป็นกลาง ด้วยการใส่ปูนขาวหรือขี้เถ้า แต่หากดินของคุณมีความเป็นกรดต่ำกว่า 7 ให้เติมพีทมอสหรือใบไม้ที่เน่าเปื่อยลงไปเพื่อเพิ่มค่า pH ให้พอดี 

3. การเลือกเมล็ดพันธ์ุ

เมื่อคุณปรับดินของคุณให้มีค่าดินที่พอดีแล้ว คุณสามารถเริ่มทำการปลูกพืชด้วยการโรยเมล็ดพันธ์ุที่คุณเลือกไว้และเริ่มหยอดลงไปตามร่องดินที่คุณขุดไว้เรียบร้อย  ก่อนลงมือปลูกคุณจำเป็นต้องแยกประเภทของพืชที่คุณจะปลูกกับแสงแดดที่ส่องถึง ให้คำนึงถึงปริมาณแสงแดดที่ต้องการที่มีผลกับการเติบโต คุณต้องรู้จักต้นไม้ที่คุณจะทำการปลูกเมื่อมันโตขึ้น เพราะคุณอาจจะเข้าใจผิดกับขนาดของต้นไม้เมื่อโตเต็มที่ อาจจะมีขนาดใหญ่กว่าที่คุณเตรียมพื้นที่ไว้ 

การโปรยเมล็ด ให้คุณเว้นระยะห่างแต่ละเมล็ดประมาณ 30 cm. และควรปลูกพืชชนิดเดียวกันอยู่ในบริเวณเดียวกัน คุณอาจจะอ่านฉลากก่อนจะทำการโปรยลงไปในดินถึงกำหนดพื้นที่ที่อยู่ในฉลาก

4. การดูแลรักษา

หลังจากที่คุณโปรยมันลงไปแล้ว เมื่อพืชของคุณเริ่มโตเป็นต้นอ่อน ให้คุณใช้หญ้าที่มีประโยชน์ในการเพิ่มอาการให้ดินล้อมต้นอ่อนแต่ละต้นไว้ ให้คุณดูแลด้วยการรดน้ำเป็นเวลา และกำจัดวัชพืชที่ไม่มีประโยชน์ออก

การทำสวนเองที่บ้านไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป มันจะเป็นงานอดิเรกของคุณที่ให้ประโยชน์ที่ดีที่สุด กิจกรรมปลูกต้นไม้จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้คุณได้อยู่กับธรรมชาติในทุก ๆ วัน howto101.info

สล็อตเว็บตรง

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
4 สูตรราดหน้า ร้านดัง ร้านเด็ด (1) 4 สูตรวิธีทำหมูกรอบ (1) 4 สูตรเด็ด แกงป่า จัดจ้านได้ใจ (1) 5 วัน 5 เมนูอาหารเช้าหน้าตาดี (1) 5 สูตรคัพเค้กมินิไซส์ (1) 5 สูตรเด็ดบราวนี่ (1) 5 สูตรเด็ดพุดดิ้งเนื้อเนียนเด้ง รสชาติละมุนกลมกล่อม (1) 5 สูตร เมนูเด็ด จากเส้นมาม่า (1) 5 เมนูจานเด็ดจากผงกะหรี่ (1) 6 เมนูต้มยำ สูตรเด็ด (1) 7 วัน 7 สไตล์ เมนูข้าวผัดสูตรเด็ด (1) 7 สูตรเด็ดบัวลอย (1) 7 สูตรเด็ดไอศครีมโฮมเมด (1) 7 สูตรแพนเค้ก (1) 8 สูตรยำผลไม้รสแซ่บ อร่อยนัว แคลอรี่ไม่แรง (1) 8 สูตรลับ เมนูกะเพรา (1) 8 เมนูส้มตำแซ่บสะท้านทรวง (1) 10 กาแฟสดคั่ว (1) 10 ครีมชีสแนะนำแห่งปี 2021 (1) 10 สูตรน้ำสมุนไพร จากผักสวนครัว ดื่มแล้วดี ห่างไกลโรค (1) 10 สูตรเด็ดคุกกี้ (1) 10 สูตร เมนูแซนด์วิช (1) 10 อันดับ กาแฟสำเร็จรูป แบบซอง คัดมาให้แล้ว ปี 2021 (1) คัดมาแล้ว 10 อันดับดาร์กช็อคโกแลต ปี 2021 (1) รวม 10 เมนูสารพัดผัด สารพัดผัก ผัดผัก (1) วิธีการ How to (98) วิธีการทำอาหาร สูตรอาหาร (8) วิธีตรวจโควิดด้วยตัวเอง วิธีตรวจโควิดด้วย Rapid Test ตรวจ COVID-19 (1) วิธีพับแบงค์เป็นดอกกุหลาบ (1) วิธีเช็คพัสดุ Kerry Express (1) วิธีแก้เครียด (1) วิธีใส่หน้ากากอนามัย N95 และหน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ (1) สูตรข้าวมันไก่ต้ม ข้าวมันไก่ทอด (1) หน้ากากผ้าทรง 3D เกาหลี/ญี่ปุ่น หน้ากากผ้าไทย (1) เคล็ดลับวิธีการทำคุกกี้ช็อกโกแลต (1) เคล็ดลับวิธีทำแกงจืด (1) เจลล้างมือ (1) แกงเขียวหวาน (1) แจก 3 สูตรชีสเค้ก (1) แจก 5 สูตรเค้กกล้วยหอมอร่อย จะเวฟ จะนึ่ง หรืออบก็จบฟิน (1) แจก 7 สูตร ชาเพื่อสุขภาพ (1) แจกสูตรข้าวหมกไก่ในตำนาน (1) แจกสูตรลับเมนูผงกะหรี่ (1) โครงการคนละครึ่ง คืออะไร (1) ไข่กระทะ อาหารเช้าที่คุณคู่ควร (1)