ยกระดับการทำงานของตัวเองด้วย Soft Skill 

วิธีการ How to

หากวันนี้คุณกำลังอยู่นในการทำงานที่เรียกว่าเป็นทีม ทักษะเฉพาะตัวมีความสำคัญมาก แต่ทักษะก็มีหลายรูปแบบเช่น Hard Skill และ Soft Skill แต่ละรูปแบบทำหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป จะมีเพียงลักษณะเดียวสำหรับการสร้างทักษะที่จะทำให้คุณสามารถยกระดับตัวคุณเองเมื่อต้องทำงานกับทีม และเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทั้งในงานและการก้าวหน้านั่นก็คือ Soft Skillที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้

Soft Skill หรือทักษะแบบนุ่มนวน เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงาน สกิลตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของคุณได้ชัดเจนหากคุณสามารถสร้างมันในขณะที่คุณต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น สกิลเหล่านี้เช่น  การมองโลกในแง่ดี การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ ซึ่งสกิลหรือทักษะเหล่านี้ฟังดูแล้วเหมือนไม่ยาก แต่เมื่อไหร่ที่คุณไม่มี มันจะส่งผลร้ายแรงต่อทุกบรรยากาศในการทำงาน และงานของคุณจะไม่สามารถสำเร็จได้ตามที่คุณคาดหวัง

เรามีการฝึกตัวเองเพื่อให้ได้ทักษะ หรือ Soft Skill มาแบ่งกันเพื่อให้คุณได้ยกระดับการทำงานในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงเจ้านาย และเพื่อทำให้คุณได้กลายเป็นคนคุณภาพที่มีความก้าวหน้าไม่หยุด ตามมาอ่านกันได้ด้านล่างนี้

8 ทักษะที่จำเป็นสำหรับการยกระดับสกิล

1. Communication Skills

ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะด้านนี่เป็นตัวเด่น ๆ ที่จะทำให้คุณได้เดินหน้าหรือถอยหลังลงน้ำ เพราะเมื่อไหร่ที่คุณต้องทำงานเป็นทีม การสื่อสารที่ดี จึงเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะกับเจ้านายหรือหัวหน้างานของคุณ สำหรับนิยมของการสื่อสารที่ดี นั่นก็คือคุณต้องตั้งใจฟังอย่างไม่มีอัคติ การแสดงออกที่ชัดเจนและดึงดูดให้ผู้ร่วมงานเข้าใจในมุมมองของคุณ ปฏิกิริยาการแสดงออกต่อหน้าผู้ร่วมงาน และที่จำเป็นที่สุดคือการนำเสนอที่มีความน่าสนใจไม่น่าเบื่อ

การสื่อสารออกไปทางภาษากาย มันเป็นการสร้างบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารไดเรคไปที่กลุ่มผู้ฟังโดยตรง ด้วยการพูดให้ตรงประเด็นและตอบคำถามจากข้อโต้แย้งของคนฟังได้อย่างชัดเจน แต่การแสดงออกของคุณจำเป็นต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนที่กำลังฟัง ระวังความอ่อนไหวของคำตอบของคุณด้วย ดังนั้นคุณจึงสามารถปรับแต่งการสื่อสารของคุณให้เข้ากับบุคคลที่คุณกำลังติดต่อด้วยได้ เพราะการติดต่อกับคู่สนทนาของคุณคือเรื่องสำคัญหลักของการสื่อสารที่ดี

2. Flexibility

ความยืดหยุ่น หากเราจะพูดเรื่องความยืดหยุ่นที่ให้ตรงประเด็นกับการทำงานในทีมนั่นก็คือ การที่คุณยอมเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ และสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากที่สุดในเวลานั้นได้อย่างไม่มีปัญหา และการยืดหยุ่นมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องทำให้ได้สำหรับงานใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาเท่านั้น สำหรับงานเดิมที่อาจจะยังมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นระยะ แต่คุณยังคงมีความพร้อมในการรับมืออย่างดีเหมือนเดิม 

3. Being a Team Player

การทำงานเป็นทีม เป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดแล้สำหรับการทำงานในองค์กรหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งคุณจำเป็นต้องทำผลงานที่ดีเพื่อให้คุณไม่ต้องกลายเป็นภาระของทีม ดังนั้นทักษะหลาย ๆ อย่างคุณจำเป็นต้องมี เพราะในมุมมองของหัวหน้างาน พวกเขาต้องการคนที่มีความสามารถในเรื่องของการให้ความร่วมมือและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แบบไม่มีปัญหา เพื่อการบรรลุเป้าหมายและความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

การเป็นผู้ร่วมทีมที่ดีจะต้องเป็นคนที่รู้ว่าทีมกำลังทำอะไร และอะไรคือจุดมุ่งหมายของทีมที่ต้องไปให้ถึง โดยเฉพาะคุณจะต้องรู้ถึงบทบาทของตัวเองในทีมให้ชัดเจนถึงความรับผิดชอบ และการแบ่งปันทักษะส่วนตัวของตัวเองไปสู่ผู้อื่น และยอมรับทักษะของผู้อื่นโดยการนำทักษะเหล่านั้นมารวมกันเพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ที่สำคัญคุณจำเป็นต้องเคารพผู้ร่วมทีมคนอื่นด้วย

เมื่อไหร่ที่คุณสามารถรู้ว่าคุณเป็นใครและหน้าที่ของคุณในทีมเป็นอย่างไร สิ่งนี้จะทำให้การทำงานในทีมราบลื่นและสามารถประสบความสำเร็จในเนื้อหาใหม่ ๆ รวมไปถึงการทำงานเป็นทีมที่เหนียวแน่นและลงตัวมากขึ้นและได้รับผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม

4.  Positive Mental Attitude

ทัศนคติที่เชิงบวก การทำงานร่วมกันทัศนคติสำคัญ เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคนอื่น ๆ มีความคิดที่ด้อยกว่าคุณมันจะทำให้บรรยากาศในการทำงานในทีมดูเหมือนคุณจะกุมเอาความสำเร็จไว้เพียงคนเดียว ซึ่งลักษณะนี้ไม่เหมาะกับการทำงานเป็นทีม และสิ่งที่เจ้านายของคุณจะต้องมองที่สุดนั่นก็คือ การมีผู้ร่วมทีมที่ไม่กระจายความตึงเครียดของคนเองไม่สู่ผู้อื่น มีความร่าเริง ดูกระฉับกระเฉง

ใครก็ตามที่มีอารมณ์ร่าเริงได้ตลอดเวลา จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน และคุณเองจะมีความสุขในการทำงานหากคุณทำได้ และการมีทัศนคติที่ดีจะช่วยเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่ของคุณให้ก้าวกระโดดได้อีกด้วย

5. A Strong Work Ethic

การมีจรรยาบรรณในหน้าที่ของตัวเอง ในที่นี้ก็คือการที่คุณมีความอดทนต่อสู้กับสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดได้อย่างแนบเนียน จะส่งผลให้คุณกลายเป็นคนที่ในกลุ่มหรือองค์กรควรเอาเป็นแบบอย่างมันจะเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจและจำทำให้คุณได้เลื่อนตำแหน่งงานที่สูงขึ้นไปเพราะคุณมีความอดทนที่มั่นคงเพียงพอ

6. Managing Your Time

นักจัดการเวลา ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้คนเราทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่าย ๆ หรือเรื่องยาก ๆ การบริหารเวลาจัดว่าเป็นศิลปะการทำงานที่ดีเยี่ยม มันเป็นการส่งเสริมธุรกิจขององค์กรได้อีกด้วย เพราะหากหากคุณเป็นนักจัดการเวลาได้ดีเยี่ยม ลูกค้าของคุณก็จะรับรู้ได้ถึงความเป็นมืออาชีพและแน่นอนว่าองค์กรของคุณก็จะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเช่นกัน 

แต่ทว่าการบริหารเวลามันอาจจะดูเหมือนเป็นทักษะที่รักษาไว้ได้ยาก เพราะงานแต่ละอย่างอย่างมีความซับซ้อนและต้องการเวลาที่มากขึ้น แต่ถ้าหากคุณมีทักษะการจัดการเวลาที่ดีมากพอ นั่นก็แปลว่าคุณกำลังใช้เวลาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี และคุณก็จะกลายเป็นตัวเด่นในทีมที่จะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นคนแรก ๆ สำหรับการเติบโต

7. Assertiveness

ความกล้าแสดงออก มันเป็นงานที่ท้าทายสำหรับคุณ เพราะคุณจะต้องรู้จักตัวเองดีพอ และต้องรู้จักการตอบกลับในสิ่งที่สร้างสรรค์ แน่นอนว่าในชีวิตการทำงานจะมีคนอยู่ 4 ประเภทที่มีให้เห็น 

คนที่พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง Passive

คนกล้าแสดงออกและเคารพในสิทธิของผู้อื่น 

คนที่มีทัศนคติเชิงลบตลอดเวลาด้วยการแสดงออก Passive aggressive

คนที่ก้าวร้าว แสดงออกด้วยท่าทีที่ไม่เป็นมิตรตลอดเวลา

คุณอาจจะทำงานไม่ยากกับคนสองหัวข้อแรก แต่อาจจะต้องมีการปรับท่าทีการแสดงออกของคุณกับคนสองประเภทหลัง คุณอาจจะต้องทำการบ้านกับตัวคุณเองหนักหน่อยเพื่อรับมือกับคนสองประเภทหลังแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เมื่อไหร่ที่คุณสามารถปรับและแสดงออกให้พวกเขาได้เข้าใจนั่นถือเป็นความชนะอย่างยอดเยี่ยมทีเดียว 

8.  Creative Thinking

ความคิดสร้างสรรค์ คนแบบนี้ที่นายจ้างต้องการ เพราะคำตอบของการสร้าง Soft Skill คือความคิดสร้างสรรค์

แนวคิดที่สร้างสรรค์จะเป็นตัวชี้วัดการเติบโตขององค์กรนั้น ๆ คุณต้องมีความกล้าหาญที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณต่อทีมหรือต่อองค์กร หรือแม้กระทั่งการอาสาที่จะทำบางอย่างเพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์ที่มากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นการบอกได้ว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนในองค์กรนี้ 

และ Soft Skill ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะสร้างมันได้ไม่ยากในตัวคุณเอง เพราะทั้งหมดนี้เป็นการทำงานที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน และส่งผลลัพธ์ที่ดีเหมือนกันทั้งหมด คุณอาจจะยังทำได้ไม่หมดทุกข้อ แต่การมีสกิลที่ดีมากพอก็ไม่ทำให้คุณต้องแบกความกังวลต่อไปอีก แต่มันจะทำให้คุณมีความก้าวหน้าและเติบโตในองค์กรได้อย่างรวดเร็วต่างหาก

สล็อตเว็บตรง

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
4 สูตรราดหน้า ร้านดัง ร้านเด็ด (1) 4 สูตรวิธีทำหมูกรอบ (1) 4 สูตรเด็ด แกงป่า จัดจ้านได้ใจ (1) 5 วัน 5 เมนูอาหารเช้าหน้าตาดี (1) 5 สูตรคัพเค้กมินิไซส์ (1) 5 สูตรเด็ดบราวนี่ (1) 5 สูตรเด็ดพุดดิ้งเนื้อเนียนเด้ง รสชาติละมุนกลมกล่อม (1) 5 สูตร เมนูเด็ด จากเส้นมาม่า (1) 5 เมนูจานเด็ดจากผงกะหรี่ (1) 6 เมนูต้มยำ สูตรเด็ด (1) 7 วัน 7 สไตล์ เมนูข้าวผัดสูตรเด็ด (1) 7 สูตรเด็ดบัวลอย (1) 7 สูตรเด็ดไอศครีมโฮมเมด (1) 7 สูตรแพนเค้ก (1) 8 สูตรยำผลไม้รสแซ่บ อร่อยนัว แคลอรี่ไม่แรง (1) 8 สูตรลับ เมนูกะเพรา (1) 8 เมนูส้มตำแซ่บสะท้านทรวง (1) 10 กาแฟสดคั่ว (1) 10 ครีมชีสแนะนำแห่งปี 2021 (1) 10 สูตรน้ำสมุนไพร จากผักสวนครัว ดื่มแล้วดี ห่างไกลโรค (1) 10 สูตรเด็ดคุกกี้ (1) 10 สูตร เมนูแซนด์วิช (1) 10 อันดับ กาแฟสำเร็จรูป แบบซอง คัดมาให้แล้ว ปี 2021 (1) คัดมาแล้ว 10 อันดับดาร์กช็อคโกแลต ปี 2021 (1) รวม 10 เมนูสารพัดผัด สารพัดผัก ผัดผัก (1) วิธีการ How to (98) วิธีการทำอาหาร สูตรอาหาร (8) วิธีตรวจโควิดด้วยตัวเอง วิธีตรวจโควิดด้วย Rapid Test ตรวจ COVID-19 (1) วิธีพับแบงค์เป็นดอกกุหลาบ (1) วิธีเช็คพัสดุ Kerry Express (1) วิธีแก้เครียด (1) วิธีใส่หน้ากากอนามัย N95 และหน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ (1) สูตรข้าวมันไก่ต้ม ข้าวมันไก่ทอด (1) หน้ากากผ้าทรง 3D เกาหลี/ญี่ปุ่น หน้ากากผ้าไทย (1) เคล็ดลับวิธีการทำคุกกี้ช็อกโกแลต (1) เคล็ดลับวิธีทำแกงจืด (1) เจลล้างมือ (1) แกงเขียวหวาน (1) แจก 3 สูตรชีสเค้ก (1) แจก 5 สูตรเค้กกล้วยหอมอร่อย จะเวฟ จะนึ่ง หรืออบก็จบฟิน (1) แจก 7 สูตร ชาเพื่อสุขภาพ (1) แจกสูตรข้าวหมกไก่ในตำนาน (1) แจกสูตรลับเมนูผงกะหรี่ (1) โครงการคนละครึ่ง คืออะไร (1) ไข่กระทะ อาหารเช้าที่คุณคู่ควร (1)