วิธีการเป็นเจ้านายที่ดีลดการลาออกของพนักงานเพื่อความราบรื่นในองค์กร

วิธีการเป็นเจ้านายที่ดีลดการลาออกของพนักงานเพื่อความราบรื่นในองค์กร

แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาหนักที่สุดสำหรับองค์กรนอกเหนือจากการลาออกอย่างกะทันหันหรือการลาออกผลตอบแทนของพนักงาน มันน่าจะมีหลายสาเหตุและหลายปัจจัยที่ทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดแต่ไม่อยากที่จะต้องทำงานอีกต่อไป

แต่การตัดสินใจที่จะเดินออกจากบริษัทหรือองค์กรของพนักงานมันจะเป็นการส่งผลเสียต่อองค์กรอย่างมากหากในขณะนั้นองค์กรของคุณกำลังมีการขับเคลื่อนไปด้วยดี และสาเหตุที่พบได้บ่อยนั่นก็คือ ค่าจ้างที่ดีขึ้น วัฒนธรรมที่ดีขึ้น ความยืดหยุ่น และทางเลือกในการทำงานจากที่บ้าน ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ทำไมองค์กรต้องเริ่มหันมามองหาทางแก้ไข เรามีการแบ่งปันไอเดียดี ๆ สำหรับหัวหน้างานเพื่อใช้ในการปรับปรุงอุปกรณ์และป้องกันที่จะเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นในเบื้องต้น

ผลกระทบที่เห็นได้ชัดจากการลาออกของพนักงานในองค์กร

ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าความคิดของพนักงานที่อยากจะลาออกปกติมีแนวคิดอย่างไร ทำไมเที่ยงทำให้พวกเขายืนยันอย่างชัดเจนพี่จะไม่ร่วมงานในองค์กรเดิม มันเป็นเรื่องของความสมดุลที่พวกเขาต้องการได้รับระหว่างชีวิตการทำงานของพวกเขา ชีวิตส่วนตัวและรวมไปถึงชีวิตครอบครัวที่ภูเขาโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต้องการให้ทุกอย่างเดินไปด้วยกัน

ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้พวกเขาดูเหมือนคนที่มีตัวเลือกเยอะแยะมากมาย คนน่าจะเป็นผู้สูญเสียและคุณอาจจะตกเป็นผู้ถูกเลือกหรือเป็นตัวเลือกของพวกเขาก็ได้ สิ่งเหล่านี้จึงทำให้บรรดาผู้นำองค์กรจะต้องหันมามองหาวิธีที่จะไม่สร้างผลกระทบให้กับองค์กรในเรื่องของการหยุดชะงักของงานเพื่อสอนงานใหม่ การจัดสรรเวลาที่ลงตัวแต่ต้องหาคนเข้ามาทดแทนความวุ่นวายเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น หากผู้นำองค์กรจะมีวิธีในการแก้ไขปัญหานี้ เพื่อการพัฒนาองค์กรและลดความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เรามาดูแนวทางการปรับปรุงเพื่อใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเบื้องต้น ที่จะช่วยให้องค์กรไม่สูญเสียพนักงานบ่อยจนเกินไปเหตุการณ์ความจำเป็น 

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรเพื่อดึงดูดพนักงาน

การเลิกใช้ Mindset ในแบบเก่า

หรืออาจจะมองว่าการใช้วิธีการดำเนินงานในรูปแบบเดิมๆ เช่น การเรียกประชุมที่ย่อยเกินไป การประชุมตลอดเวลาเพื่อสร้างความกดดัน การบังคับการทำงานและต้องการคำตอบจนลืมเวลาเลิกงานแบบที่พวกเขาปฏิเสธไม่ได้ เพียงเพราะความคิดเก่าๆว่างานทุกอย่างจำเป็นจะต้องเสร็จในระยะเวลาที่จำกัดได้ตามที่คุณต้องการ

ความคิดแบบนี้จะทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกตึงเครียด ความกดดันที่มากขึ้นในทุกๆวัน ในขณะเดียวกันพวกเขาไม่สามารถที่จะออกความเห็นหรือปฏิเสธ และมันจะทำให้เกิดการลาออกในที่สุด คุณควรจะเริ่มหันมองในเรื่องของการทำงานในระยะทางไกล และสร้างความเชื่อมั่นต่อพนักงานของคุณในขณะที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องมารวมกลุ่มขนาดเล็กอยู่ตลอดเวลา พวกเขาสามารถในทำงานได้ระยะทางไกลได้และคุณจะต้องเชื่อมั่นว่าพวกเขาทำได้จริงๆ

คุณควรจะต้องมี ผู้แทน หรือ ตัวแทน สำหรับการทำงานเพื่อคุณและองค์กร สิ่งเหล่านี้ก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจที่คุณจะมอบหมายงานสำคัญให้กับพนักงานของคุณโดยปราศจากข้อกังขา คุณไม่จำเป็นต้องตรวจเช็คพวกเขาอยู่ตลอดเวลาให้คุณไว้ใจเขาแล้วมองไปที่ผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับ ให้คุณทรีทพวกเขาเหมือนพวกเขาเป็นหนึ่งในองค์กรมันจะทำให้พวกเขารู้สึกถึงความไว้วางใจนั้น

คุณอาจจะผูกมัดความสำเร็จของพวกเขาไว้ได้รางวัลแห่งความสำเร็จนั้นหากพวกเขาสามารถทำงานให้สำเร็จในเวลาที่สั้นลง คุณจำเป็นที่ต้องหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับพวกเขา คุณอาจจะให้ใช้แรงจูงใจเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานของพวกเรามากกว่าการใช้อำนาจในการสั่งงานของคุณจะดีกว่า 

2. การฝึกอบรมออนไลน์

มันเป็นรูปภาพที่ยอดเยี่ยมอีกรูปแบบหนึ่งในองค์กรสำหรับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน แต่เป็นการลดการเดินทางด้วยการฝึกอบรมทางออนไลน์ การให้ทักษะใหม่ ๆ กับพนักงานเป็นการกระตุ้นทำให้พวกเราได้รู้ถึงคุณค่าของตัวเองที่ได้รับมากขึ้น และในเวลาเดียวกันพวกเราก็สามารถที่จะเรียนรู้และฝึกทักษะด้วยการออนไลน์ไม่จำเป็นที่พวกเขาจะต้องเดินทาง ทำให้พวกเขาได้มีเวลามากขึ้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสามารถสร้างการฝึกฝนเพิ่มทักษะทางออนไลน์ให้ออกมาเป็นภาพเสมือนจริงทำให้พวกเขาได้รู้สึกหัวข้อที่พวกเขากำลังได้รับเป็นหัวข้อที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานของพวกเขา มันยังมีข้อดีสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์เพราะบางแบบฟอร์มมันสามารถทำให้คุณได้ติดตาม และสามารถวัดความสมบูรณ์และปริมณฑลของพนักงานที่มีต่อทักษะนั้น 

3. การเช็คอินร่วมกัน

การสร้างความเสมอจริงสำหรับการทำงานออนไลน์หรือการทำงานในระยะใกล้ มันสามารถช่วยองค์กรได้และช่วยลดความกดดันของพนักงานได้ การประชุมร่วมกันสำหรับหน่วยงานและในที่ที่พวกเขาอยู่ มันจะเป็นการสร้างความรู้สึกไม่กดดัน วิธีการประชุมออนไลน์ด้วยการเห็นหน้ามันอาจจะเป็นตัวช่วยลดระดับอารมณ์และทำให้เข้าถึงกันได้อย่างเข้าใจกันมากขึ้น

อย่างน้อยการทำงานทางไกลก็ทำให้พวกเขาไม่มีความรู้สึกคุ้นชินกับพื้นที่ที่พวกเขาอยู่ซึ่งนั่นก็คือบ้านของพวกเขา พวกเขาอาจจะไม่ต้องมีกฎระเบียบในเวลาที่เขาอยู่บ้านมันจะทำให้ความรู้สึกของพวกเขารู้สึกผ่อนคลายและสามารถมีความคิดสร้างสรรค์และมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเข้าประชุมได้มากกว่าเดิม พวกเขาจะไม่ละเลยเรื่องของการตรงเวลาเพราะพวกเขาจะตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ที่ทำงาน ความรับผิดชอบต้องแสดงให้เห็นได้มากขึ้น

4. ใส่ใจสุขภาพจิตของพนักงาน

ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นที่องค์การจะได้รับ จะได้เห็นได้ในสภาพแวดล้อมในการที่พนักงานทำงานที่ห่างไกล และจะต้องไม่กระทบกระเทือนจิตใจของพนักงาน หรือสุขภาพจิตของพนักงานแต่ละคน การทำงานจากระยะไกลเป็นการเปลี่ยนวิธีที่การสื่อสารและการโต้ตอบกัน องค์กรอาจจะต้องสูญเสียการเชื่อมต่อแบบบุคคลต่อบุคคลไป แต่มันก็ไม่ทำให้งานแย่ลง

องค์กรต้องตระหนักถึงความเสี่ยงนี้และต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อช่วยให้เกิดการจัดการที่ง่ายขึ้น จริงอยู่ว่าการรวมตัวทางสังคมเสมือนจริงในช่วงเวลาทำงานเป็นวิธีที่ดีในการช่วยให้พนักงานของคุณมีกำลังใจ อย่าลืมกำหนดเวลาเหล่านี้ในช่วงเวลาทำการของบริษัท หากเป็นไปได้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่องค์การใส่ใจ และเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการอำนวยความสะดวกให้กับวิธีการทำงานนี้ นั่นก็คือการผสมผสานการเรียนรู้และกิจกรรมทางสังคมเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสนุกแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากทีเดียว

5. เลือกการจ้างงานสำหรับความสามารถหลากหลาย

เรากำลังจะพูดถึงการสร้างทีมขององค์กรในอนาคต การที่คุณจะเลิกจำกัดเฉพาะคนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะงานนั้น ๆ เท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนมาเป็นการยอมรับผู้ที่มีความสามารถมากกว่า 1 อย่าง จริงอยู่คนอาจจะคิดว่าคนที่มีความสามารถในหลาย ๆ ด้านอาจจะไม่สามารถทำสิ่งที่ดีๆในเวลาเดียวกันได้ แต่ความสามารถหลายอย่างมันสามารถพัฒนางานให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้กว่าเดิม

รายการที่พนักงานมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานทางไกล เพราะเขาอาจจะได้รับไอเดียใหม่ ๆ จากการทำงานอยู่ที่บ้านหรือจัดสภาพแวดล้อมของพวกเขาและนำมาปรับใช้ให้เข้ากับในงานที่ได้รับมอบหมาย ประกันทำงานในองค์กรจนเกิดความเคยชินมันอาจจะเป็นเพียงห้องเล็ก ๆ ที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ไกลที่จะต่างจากการได้อยู่บ้านและเห็นสภาพแวดล้อมที่มากขึ้นก็ได้ 

วิธีการเป็นเจ้านายที่ดีลดการลาออกของพนักงานเพื่อความราบรื่นในองค์กร สามารถสร้างมันได้ด้วยวิธีทั้งหมดเหล่านี้ หากตอนนี้คุณกำลังเป็นหัวหน้างานที่กำลังประสบปัญหานี้เราก็เชื่อว่าวิธีทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะสามารถช่วยให้คุณนำไปปรับปรุงและลดการเกิดปัญหาการลาออกของพนักงานเกินความจำเป็นได้ เพราะเท่าที่เรารวบรวมมาทั้งหมดมันเป็นปัจจัยหลักที่จะจัดสร้างความรู้สึกกดดัน และทำให้เกิดการเปลี่ยนใจและมองหาอนาคตที่ดีโดยที่พวกเขาจะไม่คำนึงถึงผลตอบแทนที่บริษัทนำเสนอให้กับพวกเขาในอนาคต เพราะหากองค์กรไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้พวกเขาไม่เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนใจ howto101

เครดิต : สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
4 สูตรราดหน้า ร้านดัง ร้านเด็ด (1) 4 สูตรวิธีทำหมูกรอบ (1) 4 สูตรเด็ด แกงป่า จัดจ้านได้ใจ (1) 5 วัน 5 เมนูอาหารเช้าหน้าตาดี (1) 5 สูตรคัพเค้กมินิไซส์ (1) 5 สูตรเด็ดบราวนี่ (1) 5 สูตรเด็ดพุดดิ้งเนื้อเนียนเด้ง รสชาติละมุนกลมกล่อม (1) 5 สูตร เมนูเด็ด จากเส้นมาม่า (1) 5 เมนูจานเด็ดจากผงกะหรี่ (1) 6 เมนูต้มยำ สูตรเด็ด (1) 7 วัน 7 สไตล์ เมนูข้าวผัดสูตรเด็ด (1) 7 สูตรเด็ดบัวลอย (1) 7 สูตรเด็ดไอศครีมโฮมเมด (1) 7 สูตรแพนเค้ก (1) 8 สูตรยำผลไม้รสแซ่บ อร่อยนัว แคลอรี่ไม่แรง (1) 8 สูตรลับ เมนูกะเพรา (1) 8 เมนูส้มตำแซ่บสะท้านทรวง (1) 10 กาแฟสดคั่ว (1) 10 ครีมชีสแนะนำแห่งปี 2021 (1) 10 สูตรน้ำสมุนไพร จากผักสวนครัว ดื่มแล้วดี ห่างไกลโรค (1) 10 สูตรเด็ดคุกกี้ (1) 10 สูตร เมนูแซนด์วิช (1) 10 อันดับ กาแฟสำเร็จรูป แบบซอง คัดมาให้แล้ว ปี 2021 (1) คัดมาแล้ว 10 อันดับดาร์กช็อคโกแลต ปี 2021 (1) รวม 10 เมนูสารพัดผัด สารพัดผัก ผัดผัก (1) วิธีการ How to (82) วิธีการทำอาหาร สูตรอาหาร (6) วิธีตรวจโควิดด้วยตัวเอง วิธีตรวจโควิดด้วย Rapid Test ตรวจ COVID-19 (1) วิธีพับแบงค์เป็นดอกกุหลาบ (1) วิธีเช็คพัสดุ Kerry Express (1) วิธีแก้เครียด (1) วิธีใส่หน้ากากอนามัย N95 และหน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ (1) สูตรข้าวมันไก่ต้ม ข้าวมันไก่ทอด (1) หน้ากากผ้าทรง 3D เกาหลี/ญี่ปุ่น หน้ากากผ้าไทย (1) เคล็ดลับวิธีการทำคุกกี้ช็อกโกแลต (1) เคล็ดลับวิธีทำแกงจืด (1) เจลล้างมือ (1) แกงเขียวหวาน (1) แจก 3 สูตรชีสเค้ก (1) แจก 5 สูตรเค้กกล้วยหอมอร่อย จะเวฟ จะนึ่ง หรืออบก็จบฟิน (1) แจก 7 สูตร ชาเพื่อสุขภาพ (1) แจกสูตรข้าวหมกไก่ในตำนาน (1) แจกสูตรลับเมนูผงกะหรี่ (1) โครงการคนละครึ่ง คืออะไร (1) ไข่กระทะ อาหารเช้าที่คุณคู่ควร (1)