เคล็ดลับบูชาพญานาค เสริมโชคลาภ ชีวิตรุ่งโรจน์

เคล็ดลับบูชาพญานาค เสริมโชคลาภ ชีวิตรุ่งโรจน์

ณ ปี 2022 หรือ พ.ศ. 2565 นี้นับเป็นปีทอง ปีรุ่งเรืองของพญานาคกันเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะถามใครว่าจะไปมูเตลูที่ไหนดี ทุกคนมักตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไปบูชาสักการะพญานาคที่นู่นที่นั่นกันเต็มไปหมด วันนี้ Howto 101 ก็มีเรื่องราวความเชื่อของการบูชาพญานาค สถานที่สักการะ รวมถึงคำอธิษฐาน วิธีบูชาสักการะองค์พญานาคราชมาฝากกันค่ะ รับรองว่าใครได้ไปสักการะบูชาจะต้องปังกันทุกราย 

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันว่าพญานาคสามารถแบ่งอย่างไรได้บ้าง

บางตำราว่าแบ่งได้ 4 ตระกูล ดังนี้

1. ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง

2. ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว

3. ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง

4. ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ

เคล็ดลับบูชาพญานาค เสริมโชคลาภ ชีวิตรุ่งโรจน์1

บางตำราว่าแบ่งได้ 9 พระองค์ ดังนี้ 

เคล็ดลับบูชาพญานาค เสริมโชคลาภ ชีวิตรุ่งโรจน์2

องค์นาคาธิบดีทั้ง 9 

โลกานวนาคาธิบดี 

1.พญาอนันตนาคราช 

-องค์ปฐม นาคตนแรกแห่งหมู่มวลนาคทั้งปวง บัลลังค์แห่งองค์วิษณุหรือองค์นารายณ์ อำนาจแห่งการกำเนิดและทำลายล้างด้วยธรรมชาติจัดสรรตามกฎแห่งกรรมโลก

-พระชายาคู่พระบารมี พระนางอุษาอนันตวดีเทวี 

2.พญามุจรินทร์นาคราช 

-ดำรงคงมั่น ปกปักษ์อารักข์พระศาสนา มหานาคราชประจำพระศาสดาองค์สมณะโคดม

-พระนางเทวีคู่บำเพ็ญ พระนางเทวีศรีณรรฐนพ ( เป็นสหมิตร ไม่ใช่ภรรยา )

3.พญาภุชงค์นาคราช 

-สร้อยพระศอองค์พ่อศิวะ มากสุดในเดชฤทธิ์ วิชาเวทย์ ปกป้องป้องกัน ล้างอาถรรพ์คุณไสย

-พระมเหสีคู่บารมี พระนางทองคำศรีปางตาล

4.พญาศรีสุทโธนาคราช 

-มหาจักรพรรดิ จอมราชันย์ แห่งหมู่มวลนาคราชทั้งหลาย เมตตามหาบารมี บำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่ง ปกครองเมืองนาคินทร์วังคำชะโนด 

-พระมเหสีคู่พระบารมี พระนางศรีปทุมมาเทวี

5.พญาศรีสัตตนาคราช 

-กำลังวังชา ดูแลทุกข์สุข ชีวิตความเป็นอยู่แห่งมวลมนุษย์ รักษาศาสนสถาน

-พระชายาคู่พระบารมี พระนางรัตนาวดีศรีสัตตญานีเทวี ปกครองเมืองคณหุต ฝั่งลาว 

6.พญาเพชรภัทรนาคราช หรือ พญาเกล็ดแก้วนาคราช 

-จอมทัพนาคราชสวรรค์ ปกป้องมนุษย์จากหมู่มารที่มาจากโลกทิพย์ เทวฑูตต้อนรับดวงวิญญานอริยบุคคล เทวดาผู้คุ้มครองพระอริยบุคคล และเหล่าผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐาน

-พระชายาคู่พระบารมีเพียงองค์เดียว พระชายาอัญญารินทร์ธสินีเทวี

-อดีตกษัตริย์สุวรรณนาคินทร์เทพนคร แต่ปัจจุบัน กษัตริย์ผู้รับหน้าที่ปกครองเมืองแทน คือ 

พญาภาคินทร์สุวรรณนาคราช พระอนุชาร่วมพระราชบิดาอนันตนาคราช

7.พญานาคดำแสนสิริจันทรานาคราช 

-ดูแลฟ้าฝน มนต์อารักข์ ภัยพิบัติแห่งมนุษย์โลก

-พระชายาคู่พระบารมี พระนางมนตรามณีนฤมาสเทวี 

8.พญายัสมัญนาคราช 

-ผู้สร้างสรรค์ รักษาสมดุลย์แห่งธรรมชาติ นาคเทวะ สถาปัตยกรรม เจ้าแห่งพลังวารี

-พระมเหสีคู่พระบารมี พระนางมุญารินทร์รณีเทวี

9.พญาครรตะศรีเทวานาคราช  

-เจ้าแห่งสายฟ้า อากาศ ควบคุมพลังงาน และ ดูแลเรื่องพิษต่างๆ ในโลก พิษของสัตว์ร้าย พิษที่พาเกิดโรคภัยต่างๆ ในมนุษย์

-พระมเหสีคู่พระบารมี พระนางศิริมายานาคินีเทวี

พระคาถาบูชาองค์นาคาธิบดีทั้ง 9 พร้อมด้วยพระมเหสีคู่พระบารมี

1 พญาอนันตนาคราช และ พระนางอุษาอนันตวดีเทวี 

นะโม 3 จบ

กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดี 

อนันตนาคา วิสุทธิเทวา อุษาอนันตวดี วิสุทธิเทวี ปูเชมิ

2 พญามุจลินท์นาคราช และ พระนางศรีณรรฐนพเทวี ( เป็นอาวุโสสหมิตรไม่ใช่พระมเหสี ) 

นะโม 3 จบ

กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดี พุทธะโคบุตรมุจลินท์ วิสุทธิเทวา ศรีณรรฐนพ มุณีดาบส วิสุทธิเทวี ปูเชมิ

3 พญาภุชงค์นาคราช และ

พระนางทองคำศรีปางตาล

นะโม 3 จบ

กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดี ศรีทิพยภุชงค์นาคาวิสุทธิเทวา ทองคำศรีปตล วิสุทธิเทวี ปูเชมิ 

4 พญาศรีสุทโธนาคราช และ พระนางศรีปทุมมาเทวี 

นะโม 3 จบ

กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดี ศรีสุทโธวิสุทธิเทวา ปทุมมานาคี วิสุทธิเทวี ปูเชมิ

5 พญาศรีสัตตนาคราช และ 

พระนางรัตนาวดีศรีสัตตญานีเทวี

นะโม 3 จบ

กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสัตตนาคา วิสุทธิเทวา รัตนาวดีศรีสัตตญานี วิสุทธิเทวี ปูเชมิ

6 พญาเพชรภัทรนาคราช และ 

พระนางอัญญารินทร์ธสินีเทวี

นะโม 3 จบ

กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดี อริยเทวา เพชรภัทรนาคา วิสุทธิเทวา อัญญารินทร์ธสินี วิสุทธิเทวี ปูเชมิ

7 พญาดำแสนสิริจันทรานาคราช และ

พระนางมนตรามณีนฤมาสเทวี

นะโม 3 จบ

กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดี 

ดำแสนสิริจันทรา วิสุทธิเทวา มนตรามณีนฤมาส วิสุทธิเทวี ปูเชมิ

8 พญายัสมันนาคราช และ 

พระนางมุญารินทร์รณีเทวี

นะโม 3 จบ

กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดี 

ยัสมันนาคา วิสุทธิเทวา มุญารินทร์รณี วิสุทธิเทวี ปูเชมิ 

9 พญาครรตระศรีเทวานาคราช

และพระนางศิริมายานาคินีเทวี

นะโม 3 จบ

กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดี ครรตระศรีเทพ วิสุทธิเทวา ศิริมายา วิสุทธิเทวี ปูเชมิ. 

(เครดิตข้อมูล เพจพญาเพชรภัทรนาคราช พญาเกล็ดแก้วนาคราช)

กำเนิดทั้ง 4 แบบ 

1.เกิดแบบโอปปาติกะ(เกิดแล้วโตทันทีแบบเทวดา)

มีกายเป็นกึ่งทิพย์กึ่งสัตว์เดรัจฉาน อายุขัย 5,000-10,000 ปี

2.เกิดแบบสังเสทชะ(เกิดจากเหงื่อไคลหรือสิ่งหมักหมม)

มีกายเป็นกึ่งทิพย์กึ่งสัตว์เดรัจฉาน และ เป็นบริวารของนาคที่เกิดแบบโอปปาติกะ อายุขัย 1,000-1,500 ปี

3.นาคที่เกิดแบบชลาพุชะ(เกิดเป็นตัว) อายุ 100 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500 ปี

4.นาคที่เกิดแบบอันฑะชะ(เกิดเป็นไข่) อายุไม่เกิน 30 ปี

*** นาคที่มีกำเนิดจากแบบที่ 1 และ 2 นี้ เรียกว่า”มะโรง งูใหญ่” หรือที่คนทั่วไปเรียกว่าพญานาค

กินอาหารทิพย์ เมื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้ว พ่นดวงไฟได้ (แปลงร่างเป็นกายเทวดาหรือมนุษย์ได้ แปลงร่างเป็นพญานาคได้ )

เคล็ดลับไหว้พญานาคประจำวันเกิด

(ขอบคุณข้อมูลจาก The Red Ribbon)

เคล็ดลับบูชาพญานาค เสริมโชคลาภ ชีวิตรุ่งโรจน์4

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ให้บูชา พญาอนันตนาคราช 

อุปนิสัยเป็นผู้รักสงบ และมีความจงรักภักดี

สถานที่บูชา วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

เคล็ดลับบูชาพญานาค เสริมโชคลาภ ชีวิตรุ่งโรจน์5

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ ให้บูชา พญาภุชงค์นาคราช 

อุปนิสัยเป็นผู้ตรงไปตรงมา คนอื่นอาจมองว่าดุ แต่ความจริงแล้วใจดีมาก

สถานที่บูชา แก่งกะเบา ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

เคล็ดลับบูชาพญานาค เสริมโชคลาภ ชีวิตรุ่งโรจน์6

ผู้ที่เกิดวันอังคาร ให้บูชา พญาสุวรรณนาคราช 

อุปนิสัยเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ ซื่อตรง และชัดเจนในความรู้สึก

สถานที่บูชา วัดศรีพันต้น ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

เคล็ดลับบูชาพญานาค เสริมโชคลาภ ชีวิตรุ่งโรจน์7

ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) ให้บูชา พญาศรีสุทโธนาคราช 

อุปนิสัยเป็นผู้มีความเมตตา และความซื่อตรง

สถานที่บูชา วัดศิริสุทโธคำชะโนด หรือ วังคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

เคล็ดลับบูชาพญานาค เสริมโชคลาภ ชีวิตรุ่งโรจน์8

ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) ให้บูชา พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช 

อุปนิสัยเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ มีพละกำลังด้วยกาย วาจา ใจ

สถานที่บูชา วัดพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร

เคล็ดลับบูชาพญานาค เสริมโชคลาภ ชีวิตรุ่งโรจน์9

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ให้บูชา พญาศรีสัตตนาคราช 

อุปนิสัยเป็นผู้มีนิสัยอ่อนโยน มีเมตตา ไม่ชอบการต่อสู้ ชอบปฏิบัติธรรม

สถานที่บูชา ลานศรีสัตตนาคราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

เคล็ดลับบูชาพญานาค เสริมโชคลาภ ชีวิตรุ่งโรจน์10

ผู้ที่เกิดวันศุกร์ ให้บูชา พญาทะนะมูลนาคราช 

อุปนิสัยเป็นผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ และมากด้วยบริวาร เปี่ยมไปด้วยบารมี และความแก่กล้า

สถานที่บูชา วัดป่าปากโดม ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

เคล็ดลับบูชาพญานาค เสริมโชคลาภ ชีวิตรุ่งโรจน์11

ผู้ที่เกิดวันเสาร์ ให้บูชา พญามุจลินทร์นาคราช 

อุปนิสัยเป็นผู้มีความเป็นผู้นำ มีสติปัญญาดี ไหวพริบดี และเป็นผู้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

สถานที่บูชา วัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย

คาถาบูชาพญานาค 9 พระองค์

นะโม 3 จบ

“อะ มุ หะ กะ สุ ภุ นะ ยะ คะ”

และ คำบูชาพญานาคราช (เพื่อขอโชคลาภ)

อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ

นาคี นาคะ ลาโภ ลาภะ โภคา โภคะ

นะมามิหัง ประสิทธิมัง

นะโมพุทธายะ มะอะอุ

คาถาบูชาพญานาคทุกพระองค์

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

นะติตัง พญามะ นาคะ อภินัง นาคา สาธุโนภันเต ยะมะ ยะมะ

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา

นาคาธิบดี ศรีสุทโธ

วิสุทธิเทวา ปูเชมิ ( 3 ครั้ง )

เคล็ดลับบูชาพญานาคเสริมมงคลตามวันเกิด

วันอาทิตย์ควรบูชาด้วยแสงไฟประทีป
วันจันทร์ควรบูชาด้วยน้ำมันหอม,น้ำปรุง
วันอังคารควรบูชาด้วยบายศรี หมากพลู
วันพุธควรบูชาด้วยผลไม้
วันพฤหัสบดีควรสวดมนต์ภาวนาถือศีล8 อุทิศบุญถวาย
วันศุกร์ควรถวายด้วยดอกไม้,เครื่องหอม,กำยาน
วันเสาร์ควรหาโอกาสร่วมบุญสร้างหล่อองค์พญานาค,พระพุทธรูปปางนาคปรก

จบกันไปแล้วนะคะกับ เคล็ดลับบูชาพญานาค เสริมโชคลาภ ชีวิตรุ่งโรจน์ ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาอ่านบทความมีโชคมีลาภ ชีวิตรุ่งโรจน์ และได้ไปทำบุญเสริมบารมีตามเคล็ดลับที่ทาง Howto 101 ตั้งใจรวบรวมมาให้นะคะ howto101

เครดิต : สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
4 วิธีทำดอกไม้จันทน์ด้วยตัวเอง (1) 4 สูตรเด็ด แกงป่า จัดจ้านได้ใจ (1) 5 สูตรลับ ไข่เจียวเมนูธรรมดา ที่จะไม่ธรรมดาอีกต่อไป (1) 5 สูตรเด็ดพุดดิ้งเนื้อเนียนเด้ง รสชาติละมุนกลมกล่อม (1) 5 เมนูจานเด็ดจากผงกะหรี่ (1) 5 เมนูเครปเย็น ขนมหวานหลากสไตล์ ทำง่าย อร่อยฟิน (1) 5 เมนูไม่ลับ แต่น้อยคนจะรู้ เมนูวุ้นแสนอร่อย (1) 6 สูตรมัฟฟินแสนอร่อย กินแล้วฟินยืนหนึ่ง (1) 6 เมนูต้มยำ สูตรเด็ด (1) 7 วัน 7 สไตล์ เมนูข้าวผัดสูตรเด็ด (1) 7 สูตรเด็ดไอศครีมโฮมเมด (1) 10 สูตรน้ำสมุนไพร จากผักสวนครัว ดื่มแล้วดี ห่างไกลโรค (1) 10 สูตร เมนูแซนด์วิช (1) DIY ผิวสวยกับ Body Scrubs (1) PILAF ข้าวสีเหลืองสาย Vegan (1) Stepการทำความสะอาดห้องน้ำที่ถูกต้อง (1) กินดึกอย่างไรไม่อ้วนและหลับดี (1) จัดระเบียบตัวเองกับเรื่องง่าย ๆ ในบ้าน (1) ชายี่หร่าเพื่อสุขภาพ (1) ดูแลความสวยสมบูรณ์แบบง่าย ๆ ที่บ้านEp.2 (1) ดูแลความสวยสมบูรณ์แบบง่าย ๆ ที่บ้าน Ep 1 (1) ทำกาแฟธรรมดาให้เป็นกาแฟรสดีที่ไม่ธรรมดา (1) ทำความสะอาด Convers ให้ขาวสะท้อนแสง (1) ทำความสะอาดกระเบื้องยางเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน (1) ทำความสะอาดคราบโถชักโครกอย่างไรให้ดูใหม่ (1) ทำบ้านให้หอมรับปีใหม่ (1) รู้แบบนี้ หายนอนกรนตั้งนานแล้ว ลดอาการนอนกรนง่ายๆ ด้วยตัวเอง (1) วิธีพับแบงค์เป็นดอกกุหลาบ (1) วิธีเติมพลังงานชีวิตเร็วที่สุด (1) สร้างความสุขดี ๆ ด้วยการเปลี่ยนความคิดง่าย ๆ (1) สร้างสุขภาพที่สมดุลกับสมูทตี้ (1) สร้างหน้าเรียวกับวิธีแสนง่ายแบบไร้ศัลยกรรม (1) หน้ากากผ้าทรง 3D เกาหลี/ญี่ปุ่น หน้ากากผ้าไทย (1) หุงข้าวบนเตาให้อร่อย (1) เกล็ดน่ารู้กับเรื่องขิง ๆ (1) เคล็ดลับชีวิตดีด้วย Slow Live (1) เคล็ดลับทำความสะอาดที่นอนแสนรัก (1) เคล็ดลับบูชาพญานาค เสริมโชคลาภ ชีวิตรุ่งโรจน์ (1) เคล็ดลับเมนูอกไก่ชุ่มฉ่ำ (1) เจลล้างมือ (1) เยียวยาหัวใจตัวเองอย่างไรให้สตรอง (1) แจก 7 สูตร ชาเพื่อสุขภาพ (1) แจกสูตร 4 เมนูทาร์ต ทาสคนรักขนมไซส์มินิ (1) โฮมเมดเนยถั่วแสนอร่อย (1) ใช้มีดโกนบนหน้าอย่างไรให้ปลอดภัย (1)