โครงการคนละครึ่ง คืออะไร

โครงการคนละครึ่ง คืออะไร

โครงการคนละครึ่งนั้น เป็นโครงการที่ทางภาครัฐบาล ออกมาเพื่อช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อย ทำให้คนกลุ่มเหล่านี้ได้ใช้เงินกัน เพื่อให้เศรษฐกิจเดินได้ เพราะคนเหล่านี้ เป็นกลุ่มคนบางส่วนที่มีความระมัดระวังในการใช้เงิน และอีกกลุ่มหนึ่งก็ ใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งมึนเมา ทำให้เศรษฐกิจในประเทศไทยนั้น ไม่ได้เดินไปข้างหน้า รัฐจึงออกมาทำโครงการ คนละครึ่ง จะได้ให้คนในประเทศไทย มีการใช้จ่ายเงินไปตามที่รัฐต้องการ โครงการนี้เป็นโครงการที่พูดได้ว่า WIN WIN เพราะ ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์พอใจกับเงินที่ได้ แล้ว รัฐบาล ได้ในเรื่องของ เศรษฐกิจในประเทศจะได้หมุนได้

ข้อดีของโครงการ คนละครึ่ง

 1. ประชาชนได้ใช้จ่ายแบบสบายใจยิ่งขึ้น
 2. ประชาชนรู้สึกประหยัดมากขึ้น
 3. ไม่ต้องใช้จ่ายเงินสด(ในสถานการณ์โควิด19)
 4. ง่ายต่อการเรียนรู้แอปพลิเคชั่น

ข้อเสียของโครงการ คนละครึ่ง

 1. ประชาชนคนที่ไม่มีโทรศัพท์ Smart Phone ไม่สามารถใช้ได้
 2. วันเวลาที่ลงทะเบียน ต้องแย่งกันลง ประชาชนรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกัน
 3. แอปพลิเคชั่น เสียบ่อย 
 4. มีการโกงกันระหว่าง พ่อค้าและผู้ซื้อ ทำให้เกิดการทุจริตของประชาชน
 5. มีการสวมสิทธิ์แทนกัน เพื่อเรียกเงินสด

สิทธิ์ของประชาชนที่จะได้รับ

โครงการคนละครึ่ง คืออะไร1

รัฐบาลจะใช้เงินจากสิทธิ์ที่เราได้ โดยการออกเงินให้ครึ่งหนึ่ง ของราคาของที่ซื้อ อีกครึ่งหนึ่งเป็นเงินของประชาชน ซึ่งใน 1 วัน สามารถใช้ได้มากสุดอยู่ที่ 150 บาท หากซื้อมากกว่านี้ เราจะต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนของราคาสินค้าและบริการ รัฐทำเพื่อ คุมการใช้จ่ายของประชาชนในแต่ละวัน เพราะ ถ้าเราใช้สิทธิ์ต่อวันเต็มที่ เท่ากับว่า เราใช้เงินต่อวันประมาณ 300 บาท

โครงการคนละครึ่ง คืออะไร2

ในจำนวนเงิน 150 บาทต่อวันที่ใช้ได้นั้น เราสามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมโครงการ หากร้านค้าร้านไหนที่เป็นในนามของบริษัท ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ ยกตัวอย่างเช่น 7-11 ซึ่งเป็น ร้านค้าการขายของในรูปแบบบริษัท จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้

โครงการคนละครึ่ง คืออะไร3

จำนวนเงินที่ให้ใช้ได้ต่อวันคือ 150 บาท แต่ว่าหากวันนั้น เราใช้ไม่ถึง 150 บาท เงินก็จะไม่ถูกหักไป สิทธิ์ก็ยังอยู่ในแอปพลิเคชั่นของเราต่อไป

โครงการคนละครึ่ง คืออะไร4

ร้านค้าและบริการที่สามารถให้ลูกค้าจ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ต้องสมัครเป็น พ่อค้าแม่ค้าก่อน ถึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ และต้องเสียภาษีประจำปีตามที่รัฐบาลกำหนด

โครงการคนละครึ่ง คืออะไร5

ช่วงเวลาที่ประชาชนสามารถใช้แอปพลิเคชั่น ตัวนี้ได้ อยู่ที่ 06.00-23.00 อันนี้คือช่วงเวลาที่แอปพลิเคชั่นจะทำงาน หากใช้นอกเวลา เราจะต้องจ่ายเป็นเงินของเราเองเท่า

โครงการคนละครึ่ง คืออะไร6

ทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ จะต้องมีเลขที่แสดงถึงเจ้าของกิจการอย่างถูกต้อง โดยผ่านทาง โทรศัพท์ของตัวเอง ว่าได้มีการยืนยันสิทธิ์ของเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถอ้างตนว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าได้

วิธีและขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชั่นคนละครึ่ง

โครงการคนละครึ่ง คืออะไร7

1. เริ่มต้น เราจะเริ่มจากการที่เข้าไปยืนยันตัวเองในแอปพลิเคชั่น

รัฐบาลมีการคัดเลือกคนที่จะได้รับสิทธิ์ จากมาตรการต่าง ๆ ไม่ว่าจะ เป็นคนสูงอายุ คนที่เป็นราชการ คนที่ทำงานเอกชน คนที่ทำงานอิสระ หรือว่าจะคนที่มีรายได้แต่ไม่ได้อยู่ในระบบ และคนที่ไม่มีงานทำ อาชีพเหล่านี้ ถูกจัดหมวดหมู่ในแต่ละอาชีพ แต่มีข้อแม้ของการที่จะได้รับสิทธิ์ ต้องทำการลงทะเบียน เว็บไซต์  ซึ่งมีจำนวนสิทธิ์อยู่ที่ 9 ล้านสิทธิ์ ซึ่งก็จะไม่ครอบคลุม คนไทยทั้งหมด และเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วนั้น ก็ต้องไปยืนยันตัวเองในแอปพลิเคชั่นอีกครั้ง

โครงการคนละครึ่ง คืออะไร8

คนที่ยืนยันตัวเองในแอปพลิเคชั่นสำเร็จแล้ว สิทธิ์ที่จะได้รับก็คือ เงินจากรัฐจำนวน 1,500 บาท หลังจากนั้นให้เราทำการ เติมเงินในแอปพลิเคชั่นเพื่อให้เราสามารถใช้จ่ายเงินในแอปพลิเคชั่นได้ เราจะมีขั้นตอนเติมเงินในให้ด้านล่าง

ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com

2. หลังจากที่เราเติมเงินในแอปพลิเคชั่น

หลังจากที่เราเติมเงินในแอปพลิเคชั่นแล้ว ให้เราตรวจสอบเลขที่แอปพลิเคชั่นของเราให้ดี ภายในแอปพลิเคชั่นจะมีเลขที่ระบุตัวตนของผู้ขอสิทธิ์อยู่ และเราสามารถใช้จ่ายในแต่ละวันอยู่ที่วันละ 150 บาท หากเกินกว่านี้ จะต้องใช้เงินของตัวเองแบบเต็มจำนวน

3. ขั้นตอนวิธีใช้จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง

เมื่อเราเติมเงินเข้าไปในแอปพลิเคชั่นเสร็จเรียบร้อย ขั้นตอนวิธีใช้ เริ่มจากการเลือกซื้อสินค้า เมื่อเราเลือกซื้อสินค้าแล้ว แม่ค้าจะยื่นโทรศัพท์ของแม่ค้ามา ซึ่งใช้แอปพลิเคชั่นตัวเดียวกัน แต่ของแม่ค้าจะเป็นในนาม ผู้ค้า หลังจากนั้นจะมีจำนวนเงินขึ้นมา ซึ่งเราก็จะเห็นว่า ราคาที่ถูกคิดจริง ๆ ราคาที่เราต้องจ่ายก็คือครึ่งราคาของสินค้านั้น ๆ 

ขั้นตอนโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าและบริการ

 1. เริ่มจากการ สแกน QR ของแม่ค้า
 2. จากนั้นให้เราเช็คจำนวนเงินที่แม่ค้าคิด
 3. กดเลขรหัส Password ของเราที่เราตั้งเอาไว้  เพื่อยืนยันว่าเราต้องการซื้อสินค้า
 4. หลังจากที่ยืนยันเสร็จแล้ว จะมีข้อความเข้ามาแจ้งเตือน ทั้งคนซื้อและคนขาย 
 5. โทรศัพท์จะทำการบันทึกรายการที่เราซื้อลงในมือถือเป็นรูปภาพ

คนที่จะได้รับสิทธิ์

 • มีบัตรประชาชน และเป็นสัญชาติไทย
 • มีอายุเกิน 18 ปี
 • คนที่ไม่มีการลงทะเบียนโครงการอื่น ๆ (ไม่สามารถลงทะเบียนได้หากมีโครงการที่เรามีสิทธิ์รับอยู่แล้ว)
 • หากอายุเกิน 60 ปี แล้วเป็นคนที่ได้รับเงินจากโครงการผู้สูงอายุอยู่แล้ว จะไม่ได้สิทธิ์นี้
 • คนที่อายุเกิน 60 ปีสามารถเช็คสิทธิ์ของตัวเองได้ผ่านเว็บไซต์ www.cgd.go.th

การจะลงทะเบียนรับสิทธิ์นั้นสามารถลงได้ตามช่องทางนี้

 1. ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
 2. ลงทะเบียนผ่าน G-wallet (ในแอปเป๋าตัง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการเราคนละครึ่งแล้ว ก็ไม่ต้องทำอะไร เพราะรัฐจะรู้อยู่แล้วว่าคุณได้รับสิทธ์

ขั้นตอนการลงทะเบียนของร้านค้า

ร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งได้

ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ร้านค้าสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกร้าน แต่ต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริง เพราะถ้าหากไม่ลงตามความจริง หน่วยงานรัฐบาลจะตรวจสอบ และถูกดำเนินคดีไปตามกฎหมาย 

ร้านค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง ได้

ร้านค้าที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นได้นั้น คือร้านค้าที่ เปิดในนามบริษัท เพราะ รัฐถือว่า ร้านค้าที่อยู่ในนามบริษัทนั้น เป็นร้านค้าที่สามารถบริหารธุรกิจตัวเองเป็นอย่างดี มีการจัดการที่ดีอยู่แล้ว เลยอยากที่จะเก็บสิทธิ์นี้ ให้เป็นของบุคคลที่ยังไม่สามารถ จัดการระบบ SME ของตัวเองได้ สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

จะเห็นได้ว่า นโยบายของรัฐบาลที่จัดออกมานั้น เป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายรายได้ต่ำ เพราะรัฐบาลอยากที่จะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะคนกลุ่มนี้ มีภาระหน้าที่ ที่ต้องเลี้ยงดูคนข้างหลังค่อนข้างเยอะ จึงทำให้เกิดเสียงที่ออกมาจากประชาชนมากมายว่า ไม่มีความเท่าเทียมของสังคม เพราะพวกเขาก็เป็นคนที่จ่ายภาษีเหมือนกัน แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ ยิ่งมีโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่แล้ว ทำให้รายได้ของพวกเขาลดลง แต่สิทธิ์ก็ไม่ได้ เพราะรัฐบาล จัดพวกเขาไปอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว howto101

สล็อตเว็บตรง

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG

Tag
4 สูตรราดหน้า ร้านดัง ร้านเด็ด (1) 4 สูตรวิธีทำหมูกรอบ (1) 4 สูตรเด็ด แกงป่า จัดจ้านได้ใจ (1) 5 วัน 5 เมนูอาหารเช้าหน้าตาดี (1) 5 สูตรคัพเค้กมินิไซส์ (1) 5 สูตรเด็ดบราวนี่ (1) 5 สูตรเด็ดพุดดิ้งเนื้อเนียนเด้ง รสชาติละมุนกลมกล่อม (1) 5 สูตร เมนูเด็ด จากเส้นมาม่า (1) 5 เมนูจานเด็ดจากผงกะหรี่ (1) 6 เมนูต้มยำ สูตรเด็ด (1) 7 วัน 7 สไตล์ เมนูข้าวผัดสูตรเด็ด (1) 7 สูตรเด็ดบัวลอย (1) 7 สูตรเด็ดไอศครีมโฮมเมด (1) 7 สูตรแพนเค้ก (1) 8 สูตรยำผลไม้รสแซ่บ อร่อยนัว แคลอรี่ไม่แรง (1) 8 สูตรลับ เมนูกะเพรา (1) 8 เมนูส้มตำแซ่บสะท้านทรวง (1) 10 กาแฟสดคั่ว (1) 10 ครีมชีสแนะนำแห่งปี 2021 (1) 10 สูตรน้ำสมุนไพร จากผักสวนครัว ดื่มแล้วดี ห่างไกลโรค (1) 10 สูตรเด็ดคุกกี้ (1) 10 สูตร เมนูแซนด์วิช (1) 10 อันดับ กาแฟสำเร็จรูป แบบซอง คัดมาให้แล้ว ปี 2021 (1) คัดมาแล้ว 10 อันดับดาร์กช็อคโกแลต ปี 2021 (1) รวม 10 เมนูสารพัดผัด สารพัดผัก ผัดผัก (1) วิธีการ How to (98) วิธีการทำอาหาร สูตรอาหาร (8) วิธีตรวจโควิดด้วยตัวเอง วิธีตรวจโควิดด้วย Rapid Test ตรวจ COVID-19 (1) วิธีพับแบงค์เป็นดอกกุหลาบ (1) วิธีเช็คพัสดุ Kerry Express (1) วิธีแก้เครียด (1) วิธีใส่หน้ากากอนามัย N95 และหน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษ (1) สูตรข้าวมันไก่ต้ม ข้าวมันไก่ทอด (1) หน้ากากผ้าทรง 3D เกาหลี/ญี่ปุ่น หน้ากากผ้าไทย (1) เคล็ดลับวิธีการทำคุกกี้ช็อกโกแลต (1) เคล็ดลับวิธีทำแกงจืด (1) เจลล้างมือ (1) แกงเขียวหวาน (1) แจก 3 สูตรชีสเค้ก (1) แจก 5 สูตรเค้กกล้วยหอมอร่อย จะเวฟ จะนึ่ง หรืออบก็จบฟิน (1) แจก 7 สูตร ชาเพื่อสุขภาพ (1) แจกสูตรข้าวหมกไก่ในตำนาน (1) แจกสูตรลับเมนูผงกะหรี่ (1) โครงการคนละครึ่ง คืออะไร (1) ไข่กระทะ อาหารเช้าที่คุณคู่ควร (1)