ดูแลซิกแพคหน้าท้องอย่างไรให้แข็งแรงก่อนคลอด

How to

ภาวะซิกแพคอ่อนแรงหรือกล้ามเนื้อหน้าท้องอ่อนแรง Diastasis Recti ที่ทำให้ผนังหน้าท้องแยกจากกัน มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะเกิดได้จากการที่มีบุตรมากกว่า 1 คน ส่งผลให้คอลลาเจนบริเวณหน้าท้องลดน้อยลงจากการที่หน้าท้องเสียรูปคือขยายขึ้นจาการตั้งครรภ์และจำทำให้มีผลกระทบต่อคุณแม่ด้วยอาหารปวดหลัง หายใจลำบาก ในบางรายจะมีอาการท้องผูกหรือปัสสวะเล็ดออกมาได้ง่าย  การรักษาโดยทั่วไปคือการใช้ยาปฏิชีวนะ แต่มันจะดีกว่าหากเราป้องกันอาการเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้น เรามีวิธีดูแล ซิกแพคน้อย ๆ ของคุณด้วยการออกกำลังกายง่าย ๆ และไม่มีผลกระทบในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์ ลองอ่านวิธีเหล่านี้และค่อย ๆ ทำตามไปอย่างช้า ๆ  วิธีสังเกตตัวเองคุณมีภาวะ Diastasis Recti หรือไม่ 1. ให้คุณยืนพิงกำแพงตัวแนบกับกำแพงโดยให้เข่าตั้งตรงและเท้าราบกับพื้น 2. ใช้นิวชี้และนิ้วกลางวางลงไปที่เหนือสะดือประมาณ 2 เซนติเมตร  3. ให้คุณเริ่มก้มศีรษะพร้อมทั้งโค้งงอตัวลงให้ใกล้หน้าท้องที่สุด 4. หากคุณรู้สึกได้ว่านิ้วทั้งสองของคุณสามารถกดลงในช่องท้องและบุ๋มลงไปตามนิ้วของคุณนั่นแสดงว่าคุณมีภาวะ Diastasis recti หรือผนังหน้าท้องอ่อนแอ การแก้ปัญหาซิกแพคด้วยการสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องขณะตั้งครรภ์ คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องรู้ก่อนว่า ในร่างกายของคุณมีกล้ามเนื้อที่สำคัญ 3 ส่วนใหญ่ ๆ ที่ต้องสร้างความแข็งแรงเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ Diastasis Recti นั่นก็คือ Transverse Abdominis Muscles (TVA) กล้ามเนื้อหน้าท้องขวาง Obliquesกล้ามเนื้อเฉียง […]