วิธีการเป็นเจ้านายที่ดีลดการลาออกของพนักงานเพื่อความราบรื่นในองค์กร

วิธีการเป็นเจ้านายที่ดีลดการลาออกของพนักงานเพื่อความราบรื่นในองค์กร

แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาหนักที่สุดสำหรับองค์กรนอกเหนือจากการลาออกอย่างกะทันหันหรือการลาออกผลตอบแทนของพนักงาน มันน่าจะมีหลายสาเหตุและหลายปัจจัยที่ทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดแต่ไม่อยากที่จะต้องทำงานอีกต่อไป แต่การตัดสินใจที่จะเดินออกจากบริษัทหรือองค์กรของพนักงานมันจะเป็นการส่งผลเสียต่อองค์กรอย่างมากหากในขณะนั้นองค์กรของคุณกำลังมีการขับเคลื่อนไปด้วยดี และสาเหตุที่พบได้บ่อยนั่นก็คือ ค่าจ้างที่ดีขึ้น วัฒนธรรมที่ดีขึ้น ความยืดหยุ่น และทางเลือกในการทำงานจากที่บ้าน ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ทำไมองค์กรต้องเริ่มหันมามองหาทางแก้ไข เรามีการแบ่งปันไอเดียดี ๆ สำหรับหัวหน้างานเพื่อใช้ในการปรับปรุงอุปกรณ์และป้องกันที่จะเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นในเบื้องต้น ผลกระทบที่เห็นได้ชัดจากการลาออกของพนักงานในองค์กร ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าความคิดของพนักงานที่อยากจะลาออกปกติมีแนวคิดอย่างไร ทำไมเที่ยงทำให้พวกเขายืนยันอย่างชัดเจนพี่จะไม่ร่วมงานในองค์กรเดิม มันเป็นเรื่องของความสมดุลที่พวกเขาต้องการได้รับระหว่างชีวิตการทำงานของพวกเขา ชีวิตส่วนตัวและรวมไปถึงชีวิตครอบครัวที่ภูเขาโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต้องการให้ทุกอย่างเดินไปด้วยกัน ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้พวกเขาดูเหมือนคนที่มีตัวเลือกเยอะแยะมากมาย คนน่าจะเป็นผู้สูญเสียและคุณอาจจะตกเป็นผู้ถูกเลือกหรือเป็นตัวเลือกของพวกเขาก็ได้ สิ่งเหล่านี้จึงทำให้บรรดาผู้นำองค์กรจะต้องหันมามองหาวิธีที่จะไม่สร้างผลกระทบให้กับองค์กรในเรื่องของการหยุดชะงักของงานเพื่อสอนงานใหม่ การจัดสรรเวลาที่ลงตัวแต่ต้องหาคนเข้ามาทดแทนความวุ่นวายเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น หากผู้นำองค์กรจะมีวิธีในการแก้ไขปัญหานี้ เพื่อการพัฒนาองค์กรและลดความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เรามาดูแนวทางการปรับปรุงเพื่อใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเบื้องต้น ที่จะช่วยให้องค์กรไม่สูญเสียพนักงานบ่อยจนเกินไปเหตุการณ์ความจำเป็น  วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรเพื่อดึงดูดพนักงาน การเลิกใช้ Mindset ในแบบเก่า หรืออาจจะมองว่าการใช้วิธีการดำเนินงานในรูปแบบเดิมๆ เช่น การเรียกประชุมที่ย่อยเกินไป การประชุมตลอดเวลาเพื่อสร้างความกดดัน การบังคับการทำงานและต้องการคำตอบจนลืมเวลาเลิกงานแบบที่พวกเขาปฏิเสธไม่ได้ เพียงเพราะความคิดเก่าๆว่างานทุกอย่างจำเป็นจะต้องเสร็จในระยะเวลาที่จำกัดได้ตามที่คุณต้องการ ความคิดแบบนี้จะทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกตึงเครียด ความกดดันที่มากขึ้นในทุกๆวัน ในขณะเดียวกันพวกเขาไม่สามารถที่จะออกความเห็นหรือปฏิเสธ และมันจะทำให้เกิดการลาออกในที่สุด คุณควรจะเริ่มหันมองในเรื่องของการทำงานในระยะทางไกล และสร้างความเชื่อมั่นต่อพนักงานของคุณในขณะที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องมารวมกลุ่มขนาดเล็กอยู่ตลอดเวลา พวกเขาสามารถในทำงานได้ระยะทางไกลได้และคุณจะต้องเชื่อมั่นว่าพวกเขาทำได้จริงๆ คุณควรจะต้องมี ผู้แทน หรือ ตัวแทน สำหรับการทำงานเพื่อคุณและองค์กร สิ่งเหล่านี้ก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจที่คุณจะมอบหมายงานสำคัญให้กับพนักงานของคุณโดยปราศจากข้อกังขา คุณไม่จำเป็นต้องตรวจเช็คพวกเขาอยู่ตลอดเวลาให้คุณไว้ใจเขาแล้วมองไปที่ผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับ ให้คุณทรีทพวกเขาเหมือนพวกเขาเป็นหนึ่งในองค์กรมันจะทำให้พวกเขารู้สึกถึงความไว้วางใจนั้น คุณอาจจะผูกมัดความสำเร็จของพวกเขาไว้ได้รางวัลแห่งความสำเร็จนั้นหากพวกเขาสามารถทำงานให้สำเร็จในเวลาที่สั้นลง คุณจำเป็นที่ต้องหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับพวกเขา คุณอาจจะให้ใช้แรงจูงใจเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานของพวกเรามากกว่าการใช้อำนาจในการสั่งงานของคุณจะดีกว่า  2. การฝึกอบรมออนไลน์ […]