วิธีลดความดันโลหิตแบบคลาสสิคโซรูชั่น

How to

โรคความดันโลหิตสูงพบว่ามีคนเป็นสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องมาจากการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไป พลังการกดดันจากสภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ ครอบครัว ทุกอย่างถูกเชื่อมโยงกันไปหมด เพราะโรคนี้เกิดจากภาวะเครียดสะสม รับประทานอาหารที่มีไขมันมากเกินความจำเป็นและไร้ประโยชน์ รวมไปถึงการไม่ออกกำลังกาย  แต่ยังไม่สายที่คุณจะได้หันมาสนใจเรื่องนี้อีกครั้ง มีหลายเรามีหลายวิธีที่จะช่วยทำให้คุณได้พบกับโซรูชั่นการลดอาการหรือการเกิดขึ้นของภาวะความดันโลหิต ที่จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและอันตรายต่อหลอดเลือดตามมา เรามีวิธีการป้องกันด้วยวิธีทางธรรมชาติ ตั้งแต่เรื่องของการลดระดับความเครียดลง การใช้อาหารช่วย และอีกหลายวิธีที่น่าสนใจ ลองตามอ่านกันดู การรับประทานอาหารแบบ DASH  (Dietary Approaches to Stop Hypertension) 1. ลดการบริโภคโซเดียมของคุณ ปัจจุบันนี้ อาหารหลายประเภทใช้ส่วนผสมที่มีโซเดียมในปริมาณที่ดูเหมือนไม่มาก แต่หากรับประทานบ่อยก็จะทำให้ร่างกายเกิดการสะสมของโซเดียว กล่าวคือ มีความเป็นไปได้ที่จะรับโซเดียวได้มากถึงวันละ 3,500 mg. อาหาร DASH จะช่วยให้คุณสามารถคุมการรับโซเดียมในปริมาณที่พอดี โดยคนปรกติที่จะรับโซเดียมและไม่เป็นอันตรายได้จะต้องไม่เกิน 2,300 mg. ต่อวัน ในเบื้องต้น การลดโซเดียมแบบง่าย ๆ คือการลดการใช้เกลือในการปรุงอาหารโดยตรงลงในเนื้อสัตว์ มันคือการหลีกเลี่ยงอาหารหรือขนมรสเค็ม โดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูป เพราะอาหารเหล่านี้ถูกผสมด้วยเกลือเป็นจำนวนมากหาคุณสามารถหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยง 2. กินธัญพืช อาหารที่จัดอยู่จำพวกธัญพืช ได้แก่ อาหารที่ได้จากพืชและใช้เมล็ดในการปรุงอาหาร ข้าว ข้าวฟ่าง […]