สร้างความสุขดี ๆ ด้วยการเปลี่ยนความคิดง่าย ๆ 

สร้างความสุขดี ๆ ด้วยการเปลี่ยนความคิดง่าย ๆ 

เคยมีอาการและคำถามเหล่านี้กันไหม เช่น ทำไมเราไม่มีความสุข ทำไมคนอื่นมีความสุขกับเรา และอะไรคือความสุขที่แท้จริง คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่หาคำตอบได้ไม่ยากหากคุณตั้งใจที่จะตามหาคำตอบอย่างจริงจัง เพราะความสุขมันเกิดขึ้นที่ตัวเราก่อน ดังนั้นวิธีการจัดการตัวเองเป็นการสร้างความสุขได้ทั้งหมดหากคุณสามารถจัดการมันได้ ที่มาของความสุขมีอะไรบ้าง การตั้งเป้าหมาย นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า การตั้งเป้าหมายเป็นการวางกรอบของความสุข แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นความสุข แต่การกำหนดเป้าหมายมีอิทธิพลที่จะเปลี่ยนความรู้สึกให้เป็นความสุขหรือความไม่สบายใจมาแทนที่ การตั้งเป้าหมายในที่นี้หมายถึงการที่เรามีความตั้งใจที่จะทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จโดยมีระยะเวลาเป็นตัวกำหนด ดังนั้นความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อเป้าหมายเหล่านี้สำเร็จได้ตามที่คุณตั้งไว้ แล้วถ้ามันไม่สำเร็จก็คือคุณจะไม่มีความสุขถูกต้องไหม? เช่น คุณกำหนดการลดน้ำหนักของคุณให้ได้ 5 กิโลกรัม ภายใน 1 เดือน แต่มันไม่สำเร็จ ความทุกข์เข้ามาแทนที่ ความกังวล ความผิดหวัง และการทำซ้ำแต่ทำให้ร่างกายต้องถูกฝึกหนักกว่าเดิม มันกลายเป็นว่าความคาดหวังกับเป้าหมายพังทลายลง ความเศร้าเข้ามาแทนที่ วิธีรับมือกับความคาดหวังในเป้าหมาย 1. การไม่คาดหวัง ถูกต้องแล้ว ไม่อยากผิดหวังก็ไม่ต้องคาดหวัง คิดว่าหลาย ๆ คนคงได้ยินคำนี้บ่อย ๆ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของคุณจะถูกลดเป้าหมายลงเพราะไม่อยากคาดหวัง ให้คุณลดความคาดหวังและเปลี่ยนความคาดหวังนั้นให้เป็นการมีความสุขในทุก ๆ เรื่อง ถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยเห็น ไม่เคยทำ หรือไม่ชอบทำ หากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้ คุณจัดการมันด้วยการเรียนรู้และทำมันอย่างตั้งใจและด้วยความสนุก  จะเห็นผลได้ชัดว่า ถ้าคุณสามารถมีความสุขในทุกเรื่องได้ ต่อให้เรื่องที่คุณทำอยู่ไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย คุณก็จะยังคงมีความสุขกับสิ่งนั้น และมองทางอื่นที่ดีกว่าด้วยความหวังดี ๆ […]