เคล็ดลับชีวิตดีด้วย Slow Live 

เคล็ดลับชีวิตดีด้วย Slow Live 

หลายคนมองว่าชีวิตต้องไปให้เร็วเท่าที่จะเร็วได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายก่อนเวลาและมีเวลาเหลือที่จะทำอย่างอื่นอีก มันก็ไม่ผิดและไม่ถูกไปซะทั้งหมด เพราะบ่อยครั้งผลของการเร่งชีวิตให้เร็วขึ้นเป็นการก่อผลเสียมากกว่าผลดี นี่จึงเป็นที่มาของการใช้ชีวิตแบบ Slow Live หรือการใช้ชีวิตแบบช้า ๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไป อันนี้ก็ไม่ใช่ความสโลว์ไลฟ์ที่ถูกต้องนัก สิ่งที่คุณจะได้อ่านต่อไปนี้จะบอกวิธีเข้าสูความ Slow Live ที่เป็นไปได้ Slow Live คืออะไร Slow Live เป็นการชลอการใช้ชีวิตให้ช้าลง แล้วทำไมเราต้องชลอการใช้ชีวิตให้ช้าลง สำหรับชีวิตของบางคนในขณะนี้ดูสับสน ดูเร่งรีบเพื่อให้ถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุด แต่การไปถึงเป้าหมายด้วยความเร็วไปมันก็ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ซ้ำ ๆ ดังนั้นความเป็น Slow Live จึงได้เกิดขึ้นเพื่อให้เราได้ถอยสักสองก้าว แล้วปรับเปลี่ยนใหม่ให้การดำเนินชีวิตช้าลงเพื่อไตร่ตรองและมีเวลาในการใช้ความคิดได้มากขึ้น และจะเห็นถึงความสำเร็จในชีวิตที่ตามมา เคล็ดลับทำชีวิตดีด้วย Slow Life ฝึกการสร้างนิสัย  เริ่มเปลี่ยนนิสัยความที่อะไรก็ไม่ได้ ให้ทุกอย่างอะไรก็ได้บ้าง เปลี่ยนนิสัยไม่เป็นระเบียบ ไม่ตรงต่อเวลา ต่อรองตลอดเวลา โยนนิสัยเหล่านี้ทิ้งไป ฝึกความเป็นระเบียบให้กับตัวเอง เช่น การทำความสะอาดบ้าน เก็บที่นอน ไปตามนัดก่อนเวลา และการฝึกทำงานที่ได้รับมอบหมายแบบไร้การปฏิเสธในใจ  มีเวลาว่างให้มากขึ้น  ก่อนหน้านี้คุณอาจะเป็นคนที่ไม่มีความสนใจกับสิ่งอื่น จดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวจนไม่มีเวลาที่จะทำอย่างอื่น ๆ ที่ดีกว่าเพียงเพราะคุณใช้คำว่าไม่มีเวลา เวลาไม่พอ ให้เริ่มต้นการแบ่งเวลาสำหรับเวลาการทำงาน กับเวลาของการใช้ชีวิตประจำวัน […]