โครงการคนละครึ่ง คืออะไร

โครงการคนละครึ่ง คืออะไร

โครงการคนละครึ่งนั้น เป็นโครงการที่ทางภาครัฐบาล ออกมาเพื่อช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อย ทำให้คนกลุ่มเหล่านี้ได้ใช้เงินกัน เพื่อให้เศรษฐกิจเดินได้ เพราะคนเหล่านี้ เป็นกลุ่มคนบางส่วนที่มีความระมัดระวังในการใช้เงิน และอีกกลุ่มหนึ่งก็ ใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งมึนเมา ทำให้เศรษฐกิจในประเทศไทยนั้น ไม่ได้เดินไปข้างหน้า รัฐจึงออกมาทำโครงการ คนละครึ่ง จะได้ให้คนในประเทศไทย มีการใช้จ่ายเงินไปตามที่รัฐต้องการ โครงการนี้เป็นโครงการที่พูดได้ว่า WIN WIN เพราะ ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์พอใจกับเงินที่ได้ แล้ว รัฐบาล ได้ในเรื่องของ เศรษฐกิจในประเทศจะได้หมุนได้ ข้อดีของโครงการ คนละครึ่ง ประชาชนได้ใช้จ่ายแบบสบายใจยิ่งขึ้น ประชาชนรู้สึกประหยัดมากขึ้น ไม่ต้องใช้จ่ายเงินสด(ในสถานการณ์โควิด19) ง่ายต่อการเรียนรู้แอปพลิเคชั่น ข้อเสียของโครงการ คนละครึ่ง ประชาชนคนที่ไม่มีโทรศัพท์ Smart Phone ไม่สามารถใช้ได้ วันเวลาที่ลงทะเบียน ต้องแย่งกันลง ประชาชนรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกัน แอปพลิเคชั่น เสียบ่อย  มีการโกงกันระหว่าง พ่อค้าและผู้ซื้อ ทำให้เกิดการทุจริตของประชาชน มีการสวมสิทธิ์แทนกัน เพื่อเรียกเงินสด สิทธิ์ของประชาชนที่จะได้รับ รัฐบาลจะใช้เงินจากสิทธิ์ที่เราได้ โดยการออกเงินให้ครึ่งหนึ่ง ของราคาของที่ซื้อ อีกครึ่งหนึ่งเป็นเงินของประชาชน ซึ่งใน 1 วัน สามารถใช้ได้มากสุดอยู่ที่ […]