DIY การออกกำลังกายในแบบตัวเองสำหรับนักออกกำลังกายมือใหม่

How to

การออกกำลังกายหลาย ๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นการขยับร่างกายทั่ว ๆไปโดยเฉพาะคนที่จะเริ่มเข้าสู่การเป็นนักออกกำลังกาย มันก็ไม่ผิดอ่านการออกกำลังกายของคุณจะหมายถึง การเริ่มต้นด้วยการเปิดสวิตช์ตัวเองและออกกำลังกายแบบ stand alone  การเคลื่อนไหวร่างกายที่เราจะเรียกว่ามันเป็นการออกกำลังกายมันจะมี movement เฉพาะตัวที่จะมีประโยชน์หลังจากที่คุณได้ขยับตัวเองหลังจากนั้นมันมีทั้งการออกกำลังกายเฉพาะส่วนและการออกกำลังกายครบทุกส่วน เรามีการออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองที่เราอาจจะเรียกมันว่าเป็นการ DIY ก็ได้ และการออกแบบการออกกำลังกายนี้จะเป็นการรวมการ movement ร่างกายทั้งในแบบเฉพาะส่วนและครบทุกส่วนในเวลาเดียวกันยังสมบูรณ์แบบที่สุด และเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ยากสำหรับมือใหม่ ประเภทของ DIY แนะนำสำหรับนักออกกำลังกายมือใหม่ 1. Circuit Training เป็นการออกกำลังกายแบบการมีท่าที่เข้มข้น หลายคนอาจสงสัยว่าการเริ่มต้นออกกำลังกายต้องเริ่มจากการออกกำลังกายแบบไม่หนักมากเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวก่อน แต่สำหรับการเลือกการ Circuit เป็นการออกกำลังกายแบบ Back to Back ที่จะมีความเข้มข้นแบบพอดี ผสมความหนักแต่ปลอดภัย ให้เวลาพักในรูปแบบ 5-8 รอบ 2. HIIT Training การออกกำลังแบบเข้มข้น รูปแบบของการออกกำลังกายประเภทนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อฝึกความอดทนของหลอดเลือดและหัวใจ และการพักเป็นเพียงช่วงสั้นและต้องสลับเบาหนักพร้อม ๆ กัน และการทำบังคับให้ทำ 8-10 รอบอย่างรูปแบบการออกแบบ Jump Squat  แต่ที่เราจะแบ่งปันในวันนี้ เป็นการ DIY ในรูปแบบของ Circuit Training […]